You are here

惜食堂

有汗水有意思的全球義工日

我哋每年都會鼓勵同事參與「歐萊雅全球義工日」,等同事可以身體力行以汗水及技能回饋社會。今年我哋有超過400位同事一齊參與香港既義工活動,打破歷屆人數紀錄。