You are here

陪男友

別做無知女友!陪男友睇世界盃必要知6件事

你的男朋友或者老公鍾唔鍾意睇波?即使他平日不是超級球迷,但四年一度的世界盃開鑼,必定吸引好多男女球迷守在電視機前。如果你本身對足球毫無興趣,甚至對世界盃的認識近乎零,但又想趕潮流湊熱鬧,或者做個乖乖女友陪另一半睇波,咁最起碼都要知道以下關於今屆世界盃的6件事情!