You are here

胡家惠

歷年最不受歡迎港姐(下)

上集講咗5位被評為「唔多靚」的港姐,也是比較近期的幾位,其實香港小姐的質素一直以來都是不穩定,間中就會「爆大冷」,可能真係評判們的審美觀不同吧!不過都係果句,能代表香港的「香港小姐」,點都要有返咁上下美貌吧?如果香港大比數人都覺得唔多順眼,點可以代表香港呢?