You are here

狗零食

對付為食狗狗要知的餵零食學問

毛孩也是小朋友,乖乖聽話當然要獎勵一下。市面上的狗狗零食選擇不多,所以唔少主人都鐘意親力親為,為主子DIY零食。究竟幫狗狗準備零食時有咩要注意?點先可以訓練佢哋正確又健康地食零食?