You are here

短襪

識著 梗係著鞋襯對小短襪

好多人著襪為了吸汗,但其實一對小襪子是可以令你成個look變得更潮!好幾季前已經開始,連著涼鞋都要襯對襪,究竟小短襪應該襯咩鞋呢?