You are here

dodgeball

減肥迎夏季!5項最能消耗卡路里的運動

夏天來臨,那即是代表女士們要積極減肥備戰,以最美好的身材示人!而最有效的減肥方法一定是做運動,消耗卡路里。咁你又知唔知道,以下呢5種運動中,邊項最能消耗卡路里呢?