You are here

睇世界盃

別做無知女友!陪男友睇世界盃必要知6件事

你的男朋友或者老公鍾唔鍾意睇波?即使他平日不是超級球迷,但四年一度的世界盃開鑼,必定吸引好多男女球迷守在電視機前。如果你本身對足球毫無興趣,甚至對世界盃的認識近乎零,但又想趕潮流湊熱鬧,或者做個乖乖女友陪另一半睇波,咁最起碼都要知道以下關於今屆世界盃的6件事情!

 

想陪男友睇世界盃但怕悶?呢4個解悶建議你要知!

四年一次的足球盛事世界盃又開鑼喇!相信唔少男士們都會坐定定喺電視機前面等開波。對於一些唔識睇波,但又想乖乖地陪男友睇波的女朋友們,就要準備好一些解悶活動,唔知以下呢4個建議又幫唔幫到你呢?