You are here

打邊爐

吃火鍋要精明!6個打邊爐唔怕肥貼士

香港人最愛打邊爐,無論約埋一大班朋友,圍住個鍋一邊傾偈、一邊烚下烚下,又或兩、三個人溫馨相聚,都食得好滋味!不過,對於怕肥的女人來說,吃火鍋絕對是踩地雷,高卡路里、多油高脂又濃味,朋友聚會打邊爐更會坐足兩、三個鐘不停食,唔肥就奇!

打邊爐的時尚

愛吃時尚火鍋粉絲們,酒鍋終於登陸港島的銅鑼灣。新店佔地5,200尺,更坐擁維多利亞港的醉人景色,