You are here

保險

你搵工未?2018年「就業展望調查」報告轉行搵工指標

你搵到工未?又或者想轉行?各位打工仔、畢業生搵工轉行之前梗係要了解下行程,知道邊個行業夠吃香,又會有多啲就業機會,自然搵工更「得心應手」啦!

結婚使大左?專家教你婚前婚後理財大法

上期提到Albert堂弟Benny正考慮結婚擺酒,計算後大概需要用上4年儲蓄,即近20萬才夠支付婚宴開支。Benny與女朋友,目前已有本近12萬元(近3年儲蓄),作日後生活之用。其實前前後後,只是儲蓄已用了近7年時間,才可以達成婚宴及儲備之用。因此開始感到生活吃力外,亦要學習理財投資。

退休路上常犯錯誤

犯錯是成長過程中不可或缺的過程,只要從錯誤中汲取教訓,錯誤其實沒甚麼大不了。有說法指,一般人犯錯後會有兩種心態,一是封閉型,認為自己怎樣都做不好就算了,說穿了就是自暴自棄;第二種就是學習型,這類心態的人會認真檢視自己的錯處,避免日後再犯。

今次和大家分享三個作退休準備時常犯的錯誤,希望大家看過後有所啓發,不會像網絡潮語般被譏為「人類總要重複犯同樣的錯誤」!

投資人民幣賺價賺息

上期提到Albert建議Cindy每月將$3,000港元零用錢餘數,留在月尾看看剩多少之外,亦需要每日用Excel入數記錄用途,更說明當月還可以隨意使用零用錢,但月尾看過賬目後,就要從長計議,看看支出零用錢的用途,才可作出更合適的儲蓄建議。當然,Cindy亦想以小搏大,參與槓桿買賣,可是Cindy現時連本金亦未有,顯然槓桿投資目前並不適合Cindy參與。

積穀防飢好習慣

上期提到Beatrice表妹Cindy目前最需要的,是找工作賺取日常生活費用,先令財務自由,才能應付電話遊戲的課金開支和從娛樂而來的快感,進而尋找理想。Cindy已開始重新上路,於酒店做清潔,每周工作36小時,時薪HK$48。不過這始終是兼職,賺到的金錢始終有限,而這正正令她開始對理財提起興趣。

做個經濟樂無憂的女生

在近年,香港女性被批評為「港女」,例如拜金、追求物質上的享受、自我中心及「有樓萬事足」等負面性格。然而試問這些「港女」缺點,是否香港女孩獨有?世界上,不管是男是女,也有好有壞,有令人討厭有討人喜愛。而香港女性無論在事業、財政及社會地位上,已今非昔比,愈來愈獨當一面。

女性保障 20 30 40各有所需

現代女性撐起半邊天,在職場與家庭之間忙過不停,但在綻放女性獨特光彩之同時,亦要留意人生存有不同的風險,例如疾病及家庭負擔,因此保險是你籌劃周詳財務計劃中不可欠缺的元素。女性平均壽命較男性的為長,面臨的長壽風險較高,所以要無後顧之憂地享受人生,就要做好財務規劃,按照不同人生階段購買及調整保險。

中產理財 如何穩中求勝

第一次跟讀者分享一對投資相當保守的年青夫婦Albert 及Beatrice的理財情況。
是次個案與目前大多年輕人取態,即「十分保守,願意持有更多現金,對風險投資無興趣」相當吻合。