You are here

2018星爸

娛樂圈5位新手有型星爸!你最like邊個?

今年香港娛樂圈認真多喜事,除了有不少藝人和另一半「拉埋天窗」之外,亦有好多男星榮升爸爸,令娛樂圈生色不少!有人說當一位男士當了爸爸之後,就會變得特別心歸,就好似呢5位星爸。