You are here

《悟空傳》電影換票証得獎名單

0 SHARES

《悟空傳》電影換票証得獎名單如下:Alese Leung
Cat Chan
Wong Fung Ying
Kwok Shuk Kuen
Yomi Leung
Chan Kam Ting
Joyce Leung
Chow  Yui Man
Lam Sin man
Winnie Choi

 

所有得獎者已通過電郵告知換領方法,謹代表《旭茉JESSICA》感謝 閣下支持是次活動!

送《沙漠女皇巴士團》音樂劇門票

送《沙漠女皇巴士團》音樂劇門票

送《沙漠女皇巴士團》音樂劇門票

《保鑣救殺手》電影換票証得獎名單

Read More