You are here

送《太空潛航者》(Passengers) 3D特別場門票得獎名單

0 SHARES

送《太空潛航者》(Passengers) 3D特別場門票得獎名單如下:Ho Joyce
Luk Tsz Wah
Leung  Wai Chee 
Ma Kai Yin
Fong Pui Ka
Chan Hoi Yin
Windy Leung
WU HUIYI
Ying Hung Au Yeung
Yee Cheung

 

領獎方法亦已通過電郵告知各得獎者,敬請留意!

送《最美麗的安排》優先場門票得獎名單

送《最美麗的安排》優先場門票得獎名單

送《最美麗的安排》優先場門票得獎名單

JClub特別企劃: Aum Yoga 4D Pro 健身課程

Read More