You are here

【公佈】「建行(亞洲)香港美酒佳餚巡禮」標準品酒證換領劵

0 SHARES

「建行(亞洲)香港美酒佳餚巡禮」標準品酒證換領劵得獎如下: 


Wone, Hok wa
Yuen Ka Man
Tsui Pui Yi Teresa
Ng Sze Nga
Niu Ka Ngai Cindy Annie

 

領獎方法亦已通過電郵告知各得獎者,敬請留意! 

【公佈】「美高梅澳門德國啤酒節」門票禮品包得獎名單

【公佈】「美高梅澳門德國啤酒節」門票禮品包得獎名單

【公佈】「美高梅澳門德國啤酒節」門票禮品包得獎名單

【公佈】《旭茉JESSICA》送「莎莎婦女銀袋日」贊助獎品得獎名單

Read More